Przeglądy i serwis urządzeń


Do zagwarantowania sprawnego działania bram przemysłowych i pomostów przeładunkowych konieczne są regularne przeglądy.

Firma BRAMET.PL zapewnia m.in. serwis i przeglądy takich urządzeń przemysłowych jak:

 • brama garażowa
 • brama ogrodzeniowa
 • szlabany
 • pomosty przeładunkowe
 • automatyka do bram


Wykonujemy naprawy doraźne, jak i remonty kapitalne bram. Przeprowadzamy modernizacje poprawiające bezpieczeństwo i funkcjonalność eksploatacji bram i urządzeń przeładunkowych z wykorzystaniem akcesoriów i rozszerzonych układów sterowania. Pracujemy w oparciu o standardy i procedury zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2008.

W celu wyeliminowania potencjalnych większych usterek w bramach przeprowadzamy przeglądy konserwacyjne, które jednocześnie przedłużają żywotność urządzeniom.


Ich wykonywanie opiera się na:

 1. Brama garażowa segmentowa przemysłowa
  • Wizualne sprawdzenie poprawności działania bramy
  • Sprawdzenie stanu płaszcza bramy
  • Sprawdzenie stanu mechanizmów prowadzących bramy
  • Sprawdzenie stanu sprężyn wspomagających otwieranie bramy
  • Sprawdzenie linek stalowych oraz elementów łączących poszczególne panele
  • Sprawdzenie stanu siłownika oraz poprawności działania automatyki
  • Sprawdzenie poprawności funkcjonowania awaryjnego otwierania
  • Wykonanie niezbędnych regulacji, smarowania
  • Usuwanie ewentualnych stwierdzonych drobnych usterek
 2. Pomost przeładunkowy
  • wykonanie niezbędnych regulacji, smarowania
  • sprawdzenie poziomu oleju
  • uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania
  • sprawdzenie odbojów gumowych

Do każdego przeprowadzonego przeglądu bram dołączamy protokoły z dokładnym opisem wykonanych czynności, sugestią napraw, a także potencjalną ich wyceną.


Korzyści z regularnych przeglądów:

 • sprawność i uniknięcie długotrwałych awarii
 • zminimalizowanie kosztów eksploatacji
 • zwiększenie żywotności urządzeń
 • modernizacja zamontowanych bram i pomostów przeładunkowych
 

Kontakt z pogotowiem serwisowym:


Hubert Skoczeń
telefon: +48 608 488 688
e-mail: serwis@bramet.pl

Copyright © 2024. BRAMET.PL - Wszelkie prawa zastrzeżone.